"Müziğin Dili Kadının Sesiyle Bir Ankara Hikayesi" seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti oluşunun yüzüncü yılında Ankara’yı anlatan “Müziğin Dili Kadının Sesiyle Bir Ankara Hikayesi” eseri, Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği ve 60 kişilik kadrosuyla seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.

İlk çağlardan beri, insan evladının kendine yurt seçtiği bu kenti tanıyoruz; ama ne kadar tanıyoruz. Hafızasında savaşlara karargah, tüccar katarlarına pazaryeri, devletlere meclis, kucakladığı her itikata kutsal mekan olma bilinci saklayan bu kadim kenti ne kadar sahipleniyoruz? 

İşte bu sebeple; Ankaralı sanatçılar binlerce yıldır Hititlerden, Friglere, Lidyalılara; Galatlardan, Romalılara; Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve nihayetinde genç Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar uzanan; şehir, vilayet, eyalet merkezi ve başkent olma geleneğini bünyesinde taptaze saklayan Ankara’yı, başkent oluşunun yüzüncü yılında, şanına yakışır bir sanat eseriyle kutlamak ve onun şanlı ruhunu yeniden canlandırmak istiyor.