Filiz Özgen Özdemir Şimşek

Küratör

1984 muş doğumludur. 2000 yılında resim çalışmalarına başladım.farklı tekniklerde resim çalışmaları yaptım.halen çalışmlarıma devam etmekteyim .fotoğraf sanatıyla 2019 yılında tanıştım , daha çok fotoğraf teknik bilgileri öğrenip fotoğraf okuması ,ve fotoğraf sanatıyla ilgili araştırma yapıyorum.. 2019 yılından itibaren küratörlük yapıyorum ,resim ve fotoğraf düzenledim.
Evli 1 çocuk sahibiyim .
Sergiler /projeler
Muş ‘lu geçmiş zaman muş kültürünü yansıtma projesi 2019 muş tarihi yıldızlı han
(fotoğraf ve resim sergisi)
‘KENT VE EMEK ‘‘ kaybolan meslekler sergisi
(fotoğraf ve resim sergisi)
‘‘KADIN VE EMEK ‘‘ doğu ve batı sentezi kadın emeği sergisi
(fotoğraf sergisi)
Muş ‘lu geçmiş zaman muş kültürünü yansıtma projesi 2022 ankara sanayi odası sergi salonu
She was born in 1984 in muş. She paints, loves photography, loves to laugh, dances in the colors of the rainbow, believes that oranges are blue, and is tired of dreams. She started painting as an amateur in 2000. Se decided to be a curator in 2019, but is still on her way to becoming a curator.
Exhıbıtıons / projects
“PAST TIMES OF MUŞ” the project reflectıng the culture of muş 2019 history muş yıldızlı han
(photo and paıntıng exhıbıtıon)
‘ CITY AND WORK ‘‘ the exhıbıtıon “lost professıons”
(photo and paıntıng exhıbıtıon)
‘‘WOMEN AND LABOR ‘‘ east and west synthesıs women’s labor exhıbıtıon
(photograph exhıbıtıon)
“PAST TIMES OF MUŞ” the project reflectıng the culture of muş 2022, Ankara